Winterwarm

Wereldwijd neemt het verwarmen van pluimveestallen met indirect gestookte luchtverwarmers de laatste jaren sterk toe. Steeds meer groeit het besef dat de toepassing van de traditionele open heaters een verspilling van energie is daar met de CO2 en het vocht ook de warmte de stal uit wordt geventileerd. Hoge energieprijzen en overheidsbeleid dwingen agrariĆ«rs ertoe om duurzame verwarmingssystemen met een laag energieverbruik toe te passen. Ook aan brandveiligheid in de stal worden steeds hogere eisen gesteld. De DXC heaters komen aan al deze wensen tegemoet.

Energiezuinig
De Winterwarm DXC is een gasgestookte heater, verkrijgbaar in 3 capaciteiten (60, 80 en 100 kW) met een gesloten verbrandingssysteem: verwarmen volgens dit concept betekent geen CO2 en geen waterdamp in de stal.
Dit heeft 2 belangrijke effecten: een daling van het energieverbruik  door een lagere  ventilatie-behoefte (tijdens de eerste 3 weken van de ronde kan de ventilatie tot een minimum beperkt worden), en een stijging van de opbrengst per cyclus door lagere ziekte- en sterftepercentages. Onderzoek wijst uit dat tot wel 25% aan energiekosten bespaard kan worden.

Comfortabel voor mens en dier
Voor de kuikens is het drogere strooisel zeer aangenaam. Indien de opstelling van de toestellen goed gekozen is, zorgt de sterke ventilator voor een gelijkmatige verwarming en zie je dat terug in de gelijkmatige verdeling van de kuikens in de stal. Veel pluimveehouders zijn blij met het lage geluidsniveau van de DXC luchtverwarmers. Dat maakt het werken prettiger. Met behulp van een Interface Unit kunnen de toestellen overigens ook aangesloten worden op een stalcomputer zodat men minder de stal in hoeft.