In een SKOV ventilatiesysteem wordt de lucht afgevoerd via afzuigkokers of gevelventilatoren. SKOV heeft een jarenlanlange ervaring in het ontwikkelen van robuste en energiezuinige ventilatiekokers met een hoge luchtopbrengst. Skov heeft een range van kokers en bijbehorende ventilatoren welke hoge luchtopbrengst combineren met een laag energieverbruik. Het totale energieverbruik van een ventilatiesysteem wordt niet alleen bepaald door de individuele kokers maar ook op welke manier de kokers aangestuurd worden. Door toepassing van het MultiStep® regelprincipe wordt het energievebruik laag gehouden bij een drukstabiele en nauwkeurige ventilatie. Laag energieverbruik van ventilatoren is voor SKOV erg belangrijk. Daarom heeft SKOV de DA 600 LPC ventilator ontwikkeld welke een 50-75 % lager energieverbruik geeft. Daarnaast heeft SKOV een nieuw systeem ontwikkeld om het ventilatiedebiet te meten. Deze meeting is nauwkeuriger dan een meetventilator met name bij minimum ventilatie. Met het ‘Dynamic Air’ principe kan nauwkeurig op minimum geventileerd worden zodat de luchtkwaliteit gegarandeerd is en de stookkosten tot een minimum beperkt blijven.

DA 600 en DA 920 ventilatiekokers

In de DA dakkokers kunnen verschillende soorten ventilatoren toegepast worden afhankelijk van benodigde capaciteit en druk. Het ontwerp van de kokers is aerodynamisch voor een hoge luchtopbrengst en een laag energieverbruik. De DA 600 en DA 920 zijn eenvoudig te installeren op de nok of andere plaatsen van het dak. Een stabiele en dichte installatie wordt verkregen met gebruik van glasvezel versterkte dakplaten welke geleverd worden met de juiste dakhelling en het juiste dakprofiel. De kokers zijn eenvoudig te reinigen en duurzaam en zijn bestand tegen hoge windsnelheden.

Gevelventilatoren

Gevelventilatoren kunnen daar toegepast worden waar grote afzuigcapaciteiten nodig zijn. Meestal worden de gevelventilatoren toegepast in combinatie met DA 600 ventilatiekokers. De ventilatiekokers zorgen dan voor de lagere ventilatiehoeveelheden. Gevelventilatoren worden vaak geïnstalleerd in stallen met combi-tunnel- en tunnelventilatie in tropische/subtropische streken.