FarmOnline® is een managementinstrument dat SKOV heeft ontwikkeld voor de steeds groter wordende varkens- en pluimveebedrijven. Het systeem helpt bij het optimaliseren van het rendement. FarmOnline® kan meerdere stalcomputers centraal bewaken en de verzamelde data grafisch presenteren.

Snel en effectief handelen

SKOV’s nieuwe generatie stalcomputers heeft een ingebouwd LAN Ethernet. Het is daarom niet nodig om gegevens tussen de stalcomputers en de pc te verzamelen, aangezien FarmOnline® een real-time aansluiting op alle stalcomputers van het bedrijf heeft. De producent kan dan ook meteen op alarmen reageren en indien nodig de instelling van de stalcomputer via FarmOnline® wijzigen. De producent kan snel en effectief handelen als er een alarm komt. Door snel ingrijpen kan het welzijn van de dieren worden verzekerd en kan schade tot een minimum beperkt worden.

Visualiseren

FarmOnline® kan foto’s en tekeningen van het bedrijf of delen ervan importeren, waardoor een grote grafische herkenning in het programma wordt bereikt. Aan deze overzichtsbeelden zijn zogenaamde hotspots toe te voegen die sleutelwaarden aangeven, zoals staltemperatuur en alarmstatus. Door grafische weergave kan de producent eenvoudig navigeren en snel een overzicht krijgen en afwijkingen lokaliseren.

Overzichtstabellen

De overzichtstabellen zijn een andere manier om kengetallen en alarm- en stalstatus voor het hele bedrijf en voor de verschillende afdelingen te tonen. De producent kiest zelf welke waarden in het overzicht moeten worden opgenomen. De tabellen kunnen worden geëxporteerd naar andere bestandsformaten, zoals PDF of Microsoft Excel, zodat ze kunnen worden gebruikt voor documentatie of analyse.

Alarmen

Alarmen verschijnen als een pop-up – ongeacht welk programma op de pc actief is. FarmOnline® toont alarmen m.b.v. een rode markering. Door hierop te klikken, wordt een alarmvenster geopend met details over het alarm. Gebruikers met toestemming kunnen het alarm bevestigen. Bij elk alarm kunnen ook notities worden toegevoegd over bv. de oorzaak van het alarm of over gevonden fouten. De functies Log en Diagram bezitten een aantal zoekcriteria, die de mogelijkheid bieden om aanwezige historische alarmen te analyseren en daarmee de gebruiker te helpen bij het opdoen van ervaring. FarmOnline® kan op dezelfde manier als bij alarmen van SKOV stalcomputers alarmen registreren van externe apparatuur. Alarmen kunnen ook handmatig in het historische overzicht van Farm-Online® worden ingevoerd, waardoor er een volledig beeld ontstaat.

Klimaatgrafieken

Als de producent een algemene indruk heeft gekregen aan de hand van de getoonde overzichten, bieden de klimaatgrafieken de mogelijkheid om het klimaat in de stallen gedetailleerd te analyseren. Specifieke sleutelwaarden voor temperatuur, vocht en ventilatie worden in een overzichtelijke grafiek getoond, waar het ook mogelijk is om instellingen te wijzigen. Voor stallen met all-in all out productie zijn ook groeicurven toegankelijk en in de grafieken eenvoudig te wijzigen.. FarmOnline® kan omvangrijke historische gegevens tot vijf jaar terug weergeven.

Standaard

FarmOnline® maakt gebruik van de nieuwe IT-standaard voor deze sector die de Deense varkenshouderij in samenwerking met de toeleverende industrie heeft ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk om met andere systemen te communiceren, hetgeen de producent in de gelegenheid stelt om via FarmOnline® een overzicht te hebben over de verschillende systemen.